കൊറോണ:വിനോദസഞ്ചാരം

സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ മാസം 31 വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ പാർക്കുകളിലേക്കും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലേക്കും സന്ദർശകരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ 31 വരെ അടച്ചിരിക്കും. പ്രകൃതി ക്യാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കി.

 • ∙ കൊച്ചി വണ്ടർലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് മാർച്ച് 11 മുതൽ 20 വരെ അടച്ചിടും.
 • ∙ ശെന്തുരുണി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചു. തെന്മല മാൻ പാർക്കിലേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല.
 • ∙ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം മാർച്ച് 31 വരെ നിരോധിച്ചു. തേക്കടിയിലെ ബോട്ടിങ് നിർത്തി.
 • ∙ കോന്നി ഇക്കോ ടൂറിസം സെന്ററും ആനത്താവളവും തണ്ണിത്തോട് അടവി കുട്ടവഞ്ചി സവാരി കേന്ദ്രവും അടച്ചു.
 • ∙ ആങ്ങമൂഴി – ഗവി വഴിയുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം നിർത്തി
 • ∙ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും മാർച്ച് 11നും 12നും അടച്ചു.
 • ∙ തൃശൂർ മൃഗശാല–മ്യൂസിയത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ 31 വരെ വിലക്ക്
 • ∙ തുമ്പൂർമുഴി, അതിരപ്പിള്ളി, വാഴച്ചാൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു. മലക്കപ്പാറ മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം.
 • ∙ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സൈലന്റ് വാലി ദേശീയേ‍ാദ്യാനം, പറമ്പിക്കുളം കടുവ സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, നെല്ലിയാമ്പതി, ചൂലന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം, ശിരുവാണി എന്നീ ഇക്കേ‍ാ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചു.
 • ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊടൈക്കനാലിൽ നിയന്ത്രണം. കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം.
 • ∙ കുമരകത്തേക്ക് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് കുറഞ്ഞു. വാഗമണ്ണിൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് ബുക്കിങ് നിർത്തി വച്ചു.
source

One thought on “കൊറോണ:വിനോദസഞ്ചാരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *